AnadoluJet Bilet İptali

By | 01 Mayıs 2015
AnadoluJet Bilet İptali

AnadoluJet Bilet İptali

AnadoluJet bilet iptal koşulları ve uçuş sözleşmesinde bulunan maddeler aşağıdadır.

1 Genel
Yasalar ile güvence altına alınıp belirlenen kurallardaki taşıma akdi baz alınarak düzenlenen yönetmelikte yolcunun isteği alınarak yapılan her türlü değişiklik ve düzenlemelerde Taşıyıcı Kuralları gereği kullanılmamış olan bilete ya da muadillerine ait olan iadeler yapılır.

2 İadenin Yapılacağı Kişi

2. 1 Bu maddede aşağıda yer alacak hükümler dışında, yeterli delil göstermesi halinde adı Bilette yazılı kişiye veya Biletin ücretini ödemiş olan kişiye iade yapmaya Taşıyıcı yetkili kılınmıştır.

2. 2 Bilet ücreti Bilette adı yazılı Yolcudan başka bir kişi tarafından ödenmiş ve Taşıyıcı iade için Bilete kısıtlama kaydı koymuşsa, Taşıyıcı sadece Bilet ücretini ödeyen kişiye veya bu kişinin talimatına göre ücret iadesi yapacaktır.

2. 3 Kayıp Bilet halinde iade sadece, Yolcu Kuponu veya Yolcu Makbuzu ile birlikte kullanılmamış tüm Uçuş Kuponlarını Taşıyıcıya teslim eden biletin sahibine veya onun adına yeterli delil gösteren kişiye yapılabilir.

2. 4 Yolcu Kuponu veya Yolcu Makbuzu ile kullanılmamış tüm uçuş kuponlarını ibraz eden, 11.2.1 veya 11.2.2 hükümleri uyarınca Taşıyıcının iade yapılabilecek kişi olduğu sonucuna vardığı bir kişiye yapılan iade, geçerli bir ücret iadesi sayılır ve Taşıyıcı sorumluluktan ve diğer tüm iade yükümlülüklerinden kurtulur.

3 İsteğe Bağlı Olmayan İade
Taşıyıcı, bir uçuşu iptal ederse, tarifeye göre icrası gereken uçuşu yapamazsa, Yolcunun Duraklama Noktası olarak biletlendiği veya tasarladığı bir Duraklama Noktasında durma yapamazsa, önceden teyit edilmiş yeri temin edemezse veya rezervasyonu olan bağlantılı bir uçuşa Yolcuyu ulaştıramazsa, iade tutarı olarak;

3. 1 Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamışsa, ödenen bilet ücretine eşit bir meblağı;

3. 2 Biletin bir bölümü kullanılmış ise, aşağıdaki hallerdeki iadelerden yüksek olanı,

3. 2. 1 Yolculuğun kesilme noktasından varış yerine veya bir sonraki duraklama noktasına tek yön gidiş ücretini ( uygulanabilir indirimler ve giderler düşüldükten sonra ) veya,

3. 2. 2 Ödenen Bilet ücreti ile kullanılan taşıma için ödenen ücret arasındaki farkı, ödeyecektir.

4 İsteğe Bağlı İade
Yolcu bu madde fıkralarındaki nedenlerden başka bir nedenle Bilet ücretinin iadesini isterse,

4. 1 Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmamış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonraki ödenen Bilet ücretine eşit bir meblağ,

4. 2 Eğer bir Biletin herhangi bir bölümü kullanılmış ise, uygulanabilir indirimler ve hizmet giderleri düşüldükten sonra ödenen Bilet ücreti ile Biletin kullanıldığı noktalar arasındaki ücretin farkı iade olarak ödenir.

5 Kayıp Bilette İade

5. 1 Bilet veya bir bölümü kaybolursa, Taşıyıcının kayba ilişkin ispatı tatmin edici bulması ve uygulanabilir hizmet gideri ödenmesi halinde aşağıdaki şartlarla ücret iadesi yapılabilir.

5. 1. 1 Bu kayıp Bilet veya bir bölümü kullanılmamışsa, daha önce ücreti iade edilmemişse veya yeniden düzenlenmemişse,

5. 1. 2 İade yapılan kişi, Taşıyıcı tarafından hazırlanacak bir yazı ile, kayıp Biletin herhangi bir kişi tarafından kullanılması veya Bilete sahip herhangi bir kişiye ücret iadesi yapılması halinde, iade edilen ücreti Taşıyıcıya ödemeyi kabul ve taahhüt ederse.

6 İade Talebine Red Hakkı

6. 1 Taşıyıcı Kurallarında yer alan Biletin geçerlilik süresinin bitiminden sonra iade başvurusu yapılırsa, Taşıyıcı iadeyi reddedebilir.

6. 2 Yolcu ülkede kalması için müsaadesi olduğunu veya başka bir Taşıyıcı veya taşıma yolu ile ülkeden ayrılacağını Taşıyıcıyı tatmin edecek şekilde ispat etmedikçe, Taşıyıcıya veya bir ülkenin Hükümet yetkililerine oradan ayrılma isteğinin ispatı olarak gösterilen bir Biletin ücret iade talebini Taşıyıcı reddedebilir.

7 Döviz Kuru
Tüm ücret iadeleri Biletin satın alındığı ve iadenin yapıldığı ülkenin kanunlarına, yasal düzenlemelerine ve kurallarına veya emirlerine tabidir. Kaideten iade, Bilet ücretinin ödendiği para cinsinden yapılır. Ancak Taşıyıcı Kurallarına uygun olarak başka bir para cinsinden de iade yapılabilir.

8 İadeyi Yapabilecek Kişi
İsteğe bağlı iadeler sadece Bileti düzenleyen Taşıyıcı tarafından veya bu konuda yetki verilmiş Acentesi tarafından yapılabilir.

 

Bir cevap yazın