SunExpress Bilet İptali

By | 04 Mayıs 2015

SunExpress Logo

SunExpress Havayolları için aldığınız uçak bileti iptal ve iade koşulları aşağıdadır.

Bagaj ile yolcu taşıma şartları ve bu şartların uygulanması için genel taşıma kuralları ile birlikte Sun Express’in taşınacak her şeyin adı geçen sözleşmede tanımlanmış olması ile beraber taşıma sözleşmelerinin genel kurallarının geçerli olduğu belirtilmiş, imza altına alınmıştır.

Taşımanın kapsadığı işlerin tamamı farklı hava yolu şirketleri ile de  yapılmış olsa uçak biletinin üstünde bulunan taşıma hanesi içinde taşıyıcı firma olarak görünecektir. Taşıma işleri farklı bir havayolu şirketi ile yapılmış bile olsa , SunExpress bu hususta bile elinden geleni yapacaktır. Misafire konu ile ilgili bilgilendirme yapacaktır.

Rezervasyon alınırken  onay alan bütün fiyatlar yalnızca, isme onaylı rezervasyondur. Kalkış zamanı ile varış zamanı ve uçulacak yer için geçerlilik gösterir. Ödeme, rezervasyon yapılırken tamamı şeklinde gerçekleşir.

Bilet fiyatının ödenmemesi ya da geç ödenmesi gibi durumlarda, firma gecikme nedeniyle faiz talep etme hakkını saklı tutmaktadır.

Yolcu temerrerrüde düşmüş olsa da eğer ödeme yapılmamış ise firma taşıma sözleşmesi fesih işlemlerini başlatır. Uçuş süresine az bir zaman kalmışsa iptal ya da iade kesinlikle yapılmaz.

Uçuş ücreti ise uçağın kalkış yerinden varış yerine kadar geçen sürede yapılan bütün taşıma işlemlerinin karşılığında tahsil edilir. Uçak biletini satın alırken ücret içinde olmayan vergi, harç ve ek ücret gibi kalemler de bulunmaktadır. Uçak bileti satın alındıktan sonra bu vergilerde artış olursa yolcu bu farkı ödemekle yükümlüdür.

Dış hatlarda ise yani başka ülkelere yapılan uçuşlarda ise koltuk için rezervasyon uçuş başlamadan 72 saat önce yapılmak zorundadır. Tatil günleri ise 72 saat içinde sayılmaz. Bilet alınırken masraflar ve şartlar yolcuya bildirilmek zorundadır.

Güvenlik sebebiyle aşağıda yer alan kişiler acil çıkışa yakın oturamaz.

• 2 yaşından küçük bebekler ve 12 yaşından küçük çocuklar
• Hamileler
• Yanında hayvan bulunduranlar.
• Engelliler
• Hareket kabiliyeti az olanlar

Firma taşıma işi için yalnızca taşıma belgesine göre yapar. Bu hizmet belgede adı olan yolcuya verilir. Taşıma ile ilgili belgeler kesinlikle devredilemez.

Taşıma sözleşmesi yolcu tarafından her zaman fesih edilebilir. Yolcu kendi çıkarlarını düşünerek yanlış anlamaları engellemek için fesih işlem numarası alarak firmaya yazılı olarak müracaat eder. Yolcunun uçuşa gitmemesi de sözleşmenin feshi sayılır.

Rezervasyon Değişiklikleri

Yüksek tarifeli uçuşlardan daha düşük tarifeli uçuşlara yapılan rezervasyon değişiklikleri, sadece asıl uçuş ücretinin alıkonmasıyla mümkündür. Yüksek tarifeli uçuşlara yapılan rezervasyon değişikliklerinde, değişiklik yapılan tarihteki (o günün uçuş ücreti) daha yüksek olan uçuş ücreti ile aradaki fark ilave olarak peşinen ödenmelidir.

Uçuş(ların) rezervasyonu yapıldıktan sonra ancak yolculuk öncesinde uçuş saati, varış yeri veya kalkış havaalanları ile ilgili değişiklik yapılması durumunda, hesaplamada uçuş ücretini temel almak suretiyle yolcu başına aşağıdaki rezervasyon değişikliği ücretlerini alıyoruz. Küsuratlı ücretler en yakın Euro değerine yuvarlanmaktadır.

Uluslararası uçuşlar için rezervasyon değişikliği:

 

Vaktinde Hava Alanında Olma

Tarafınıza uçuşla ilgili olarak hazır bulunmanız için başka bir zaman bildirilmediyse uçuş saatinden 2 saat önce Check-in/Kontuar önünde bulunmakla yükümlüsünüz. Türkiye dahilindeki uçuşlarda, size uçuşla ilgili olarak hazır bulunmanız için başka bir zaman bildirilmediyse uçuş saatinden 90 dakika önce Check-in/Kontuar önünde hazır bulunmakla yükümlüsünüz. Lütfen, zaman planlamanızı bildirilen müracaat sürelerine uyacak şekilde yapınız. Bundan başka, çıkış işlemi yapmak ve uçağa binmek için bildirilen zamanda çıkış kapısında hazır bulunmakla yükümlüsünüz.

Yolcunun Davranışı

Uçaktaki davranışınız uçak, şahıslar veya eşyalar için bir tehlike arz ederse, mürettebatı görevinin yürütümü esnasında engellerseniz veya mürettebatın sigara yasağı, alkol ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere talimatlarına uymazsanız veya diğer yolculara ya da mürettebata nahoş davranışlarda bulunursanız veya zarar verirseniz, o vakit, firma bu davranışların önlenmesi için kelepçeleme de dahil olmak üzere gerekli önlemleri alma veya 12. madde uyarınca taşımayı reddetme hakkını saklı tutar.

Yolcunun veya Bagajın Taşımasının Sınırlandırılması veya Reddedilmesi
Aşağıda sayılan şartlardan bir veya birden fazlasının mevcut bulunması halinde, şirket bir yolcunun veya bagajının taşınmasını veya taşınmaya devam edilmesini reddedebilir veya vaktinden önce sonlandırabilir:

Yolcu açısından
· taşıma, uçuşun başladığı ülkedeki, varış ülkesindeki veya üzerinden uçulan ülkenin yürürlükteki kanun ve sair düzenlemeleri ile hukuki gereklerine aykırılık oluşturuyorsa;
· taşıma, diğer yolcuların veya mürettebatın emniyetini, düzenini veya sağlığını tehlikeye sokarsa veya makul olmayan bir yük oluşturuyorsa;
· Saldırı veya savunma amaçlı kullanılan her türlü silahı, özellikle atış, darbe, ateşli silahları ve püskürtme cihazlarını, mühimmat ve tehlikeli patlayıcı maddeleri, dış görünümleri veya nitelikleriyle silah, mühimmat veya patlama riski bulunan madde olarak değerlendirilebilecek eşyaları beraberinizde seyahate getiriyorsanız bunu, seyahate başlamadan önce bize bildirmek zorundasınız. İşbu maddeler ve/veya eşyalar ancak kargo veya kontrol edilmiş bagaj olarak tehlikeli maddelerin taşınması hakkındaki talimatlara uygun surette taşınabilirler.
· Yolcunun alkolden ve uyuşturucudan kaynaklanan aczi de dahil olmak üzere, zihinsel veya fiziksel durumu, kendisi, diğer yolcular, mürettebat veya eşyalar için tehlike oluşturuyorsa;
· Şahsınızın veya bagajınızın güvenlik kontrolünden geçmesini reddederseniz;
· Geçerli uçuş ücreti, ödenmesi gereken vergiler veya ek ücretler daha önceki uçuşlar için de ödenmediyse;
· Varış ülkesine giriş/çıkış için gerekli belgeleri beraberinizde götürmezseniz, geçerli seyahat evrakları yanınızda yoksa ya da uçuş esnasında işbu seyahat belgelerini tahrip eder veya üzerlerinde oynama yaparsanız, talebe rağmen bu belgeleri mürettebata tesellüm belgesi karşılığı teslim etmeyi reddederseniz;
· Eğer daha önceki uçuşlarda aşırıya varan ölçüde kuraldışı davrandıysanız ve bu davranışınızın tekrarlanma olasılığı varsa;
· Hastalığınız, sakatlığınız veya başka bir nedenle özel bir bakıma ihtiyacınız olduğu halde, bu durumu uçuşunuzdan en az 2 işgünü önce (48 saat) bize bildirmediyseniz;
· Bir hamilelik durumunda planlanan doğum süresinden önceki son 4 haftalık süre içerisinde güvenlik önlemleri nedeniyle. Ayrıca, hamileliğin 36. haftasından sonra havayolu ile ulaşımın gerek sizin gerekse çocuğunuz için büyük risk taşıdığına dikkatinizi çekiyoruz.

Bagaj açısından
· Bagajınız, bizden veya yetkili acentelerimizden temin edebileceğiniz, tehlikeli maddelerle ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ve Uluslararası Hava Taşıyıcıları Birliği (IATA) Yönetmeliklerinde tanımlanmış olanlar ile Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı Ek-20’de yer alan Yasaklı ve Tehlikeli Maddeler Listesi, Sıvı kısıtlamaları genelgesi ve uçağı, uçaktaki kişileri ve uçağın içindeki eşyaları tehlikeye sokabilecek nitelikteki maddeleri ihtiva ediyorsa,
· Bunlara özellikle, patlayıcı maddeler, mühimmat, havai fişekler, aydınlatma fişekleri, gazlar, yanıcı olan, olmayan, derin dondurulmuş ve zehirli, parlayabilen sıvı maddeler, (örneğin kamp gazı, Aerosol, çakmak gazları, boyalar ve incelticiler, alev çıkaran katı maddeler (örneğin kibritler) ve diğer kolay alev alan malzemeler (örneğin çakmaklar), .
· Kendiliğinden yanmaya meyilli maddeler, suyla temasta yanabilen gaz çıkaran maddeler, Peroksit ve ağartıcı gibi oksitlenen maddeler, zehirli maddeler, hastalığa neden olan virüsler ve radyoaktif malzemeler.
· Yakıcı maddeler (civa gibi), asitler (alkalik, bataryalar, batarya sıvısı ile doldurulmuş), manyetik maddeler, her türlü akıcı maddeler ve IATA Yönetmeliklerinde tanımlanmış olan tehlikeli maddeler dahildir.
· Uçuşun başladığı ülkenin, varış ülkesinin veya üzerinden uçulan ülkenin mevzuatına göre taşınması yasak maddelerin taşınması.
· Ağırlıkları, büyüklükleri veya cinsleri veya bozulabilirlikleri, kırılabilirlikleri ve hassasiyetleri nedeniyle taşınması riskli olabilecek ve dolayısıyla taşınmaya uygun olmayan eşyaların taşınması. Daha ayrıntılı bilgiyi bizden veya yetkili acentelerimizden temin edebilirsiniz.
Bagajınızda yukarıda bildirilen maddeler varsa ve bunlar güvenlik kontrolleri sonucunda verilen bagajda tespit edilirse bagajınızdan çıkarılacaktır. İşbu tehlikeli maddelerin çıkarılması için bagajınızın açılması gerekmektedir.

Bagaj Mevzuatı
Hava taşıma sözleşmesi dahilinde yanınızda bagaj ile seyahat edebilirsiniz. Ücretsiz olarak taşınabilecek bagaj sınırı, bilette veya hava taşıma sözleşmesinin yapılmasına ilişkin teklifinize esas teşkil eden icaba davet yazısında belirtilmiştir. Yolcuya tanınan taşıma sınırını aşan bagajın taşınması ve özel bagajların taşınması ek ücrete tabidir. Lütfen bağajınızın 32 kg’dan fazla olmadığına emin olunuz.

Check-in esnasında örnekleme yoluyla kontroller uygulanır. Sivri ve keskin cisimler (Bıçak, makas, manikür seti v.s.) el bagajında değil, uçağa teslim edilmesi gereken bagajda taşınmalıdır.

El Bagajı
Ağırlığı en çok 6 kilograma kadar olan el bagajını herhangi bir ücret ödemeden yanınızda götürebilirsiniz. El bagajı için geçerli azami ağırlık aşıldığı takdirde, şirket fazla bagaj için ek ücret alma hakkına sahiptir. El bagajının ölçüleri 55cmX40cmX20 cm’yi aşmamalıdır. Yer kısıtlamaları ve güvenlik nedenleriyle sadece bir el bagajına izin verilmiştir. 1546/2006 numaralı Avrupa Birliği Yönetmeliği gereğince, sıvı maddeler, basınçlı kaplar (örneğin spreyler), macunlar, losyonlar ve jel halindeki diğer maddeler, hareket noktası Avrupa olan uçuşlarda (yurtdışı uçuşlar da dahil olmak üzere), ancak paket başına toplam hacimleri en çok 100 ml olmaları koşuluyla el bagajında taşınabilirler. Önemli olan paketlerin üzerindeki yazılı dolum miktarıdır. Kaplar tekrar kapanabilen ve azami hacmi en çok 1 litre olan şeffaf plastik bir torba içine sığmalıdırlar ve işbu kaplar kontrol edilir. Yolcu başına bir torbaya izin verilmiştir. İlaç ve bebek mamaları için özel kurallar vardır. Avrupa Birliği’ne dahil olmayan çeşitli devletler de aynı veya benzer nitelikte kurallar uygulamaktadırlar. Daha ayrıntılı bilgileri yolcular SunExpress veya yetkili acentelerinden alabilirler.
Uyarı: 20 Nisan 2009’dan itibaren Türkiye’deki tüm hava meydanlarında uçak kabinine alınacak yolcu el/kabin bagajlarında sıvıların, aerosolların ve jellerin taşınabilecek miktarlarında kısıtlamaya gidilecektir. Gümrüksüz (Duty-free) mağazalardan satın alınacak ürünlerin konulduğu torbaların içerisine ürünlerin faturası da bulunmak ve açılmamak kaydıyla kısıtlamalardan muaftır. Check-in kontuarında biniş kartı (Boarding Card) alırken teslim edilen uçak altı bagajınızda uluslararası mevzuatlar (ICAO, ECAC, IATA, v.s.), milli mevzuatlar (Türk Sivil Havacılık Kanunu, Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı ve EK-20, Gümrük mevzuatları, v.s.) ve SunExpress kurallarının yasakladığı tehlikeli, yasaklı ya da kısıtlamalı maddeler kapsamında değerlendirilmeyen her türlü sıvı taşınabilir. Uçak kabininde bulundurulacak olan el/kabin bagajında 1 (bir) litrelik (yaklaşık 20cm X 20cm ebatında) şeffaf, ağzı kilitli, plastik torba içerisinde her biri maksimum 100 (yüz) mililitrelik kaplarda sıvı, jel, aerosol taşınabilir. Hava meydanlarındaki son güvenlik kontrol noktalarında bu torbayı/poşeti çantadan çıkartarak X-Ray cihazına ayrı olarak koymak gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları yerine getirmeyen ve teslim edilmiş bagaj olarak kargo kısmında taşıma için uygun olmayan (örneğin hassas müzik aletleri gibi) maddelerin söz konusu olması durumunda, taşınma talep edilemez. Bu gibi maddelerin taşınması bu durumun tarafınızca önceden

Özel Bagaj

Özel bagajın taşınması ücrete tabidir. Burada bilhassa spor cihazları (bisiklet, bodyboard, sörf tahtası v.s.) ve canlı hayvanlar girer ki canlı hayvan taşımasıyla ilgili olarak her ülkenin yasal mevzuatına ve IATA’nın canlı hayvan taşımacılığının kurallarına ilişkin yönetmeliğine de uyulması gerekmektedir. Hayvanlar uygun, sağlam, sızdırma ve kaçırmaya karşı güvenli kutularda taşınmalıdır.

Uçağa teslim edilen bagajın içinde bulunmaması gereken şeyler:
Para, mücevher, değerli metaller, kameralar, cep telefonları, dizüstü bilgisayar veya PC gibi elektronik cihazlar, iş evrakı v.s., pasaportlar ve diğer kimlik kartları, numuneler ve kıymetli eşyalar veya örneklerini bulunduramaz. Bu maddede sayılanların Bagaj içinde bulundurulmasından doğacak zarardan taşıyıcı sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki kurallara aykırı olarak uçağa teslim edilen bagajda yer alan eşyaların zarar görmesi veya kaybolması halinde, SunExpress, Varşova Konvansiyonu’nun 20 ve 21’inci maddeleri uyarınca sorumlu tutulamaz. Bu husus, bu tip eşyaların uçağa teslim edilen bagajda taşınması durumunda bagajın taşınması sırasında ortaya çıkabilecek doğrudan ve dolaylı zararlar için de geçerlidir.

Yasal Sorumluluk ve Dava Etme Süreci
Bu bilet gereğince taşıma, niteliğine gore Türk Sivil Havacılık Kanunu ve/veya Varşova Konvansiyonu’na tabi olabilir. İşbu mevzuat uyarınca ölüm, bedensel yaralanma; bagaj kaybı, hasarı veya gecikmeler nedeniyle havayolu şirketinin sorumlulukları kurallara bağlanır ve çeşitli sınırlamalara tabi tutulur.
Varşova Konvansiyonu’na göre sorumluluk sınırlamaları aşağıda belirtilmiştir:

Uçuş Planları ve Uçuş Saatleri/-Değişiklikleri
Uçuş planlarında bildirilen uçuş saatleri taşıma sözleşmesinin ayrılmaz parçası olmayıp, yayınlanma tarihi ile rezervasyon veya seyahat tarihi arasında değişebilir.

Elektronik Cihazlar
Cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, PDA, CD-çalarlar, elektronik oyuncaklar, yayın işlevine sahip cihazlar, radyolu oyuncaklar ve Walkie-Talkie gibi elektronik cihazların uçakta izinsiz kullanımı yasaktır ve cezalandırılabilir. İşitme cihazları ve kalp cihazları yukarıda sayılanlara dahil değildir.

Sigara İçilmeyen Uçuşlar
Tüm Sun Express uçuşları sigara içilmeyen uçuşlardır. Uçaktaki tüm bölümlerde ve uçakta bulunulan süre boyunca sigara içmek yasaktır.

Seyahat Belgeleri
Seyahatiniz için gerekli seyahat belgelerini ve vizeleri tedarik etmek ve hareket, varış ve transit ülkedeki tüm kurallara uymak bir zorunluluk olup bu hususlar sizin sorumluluğunuzdadır.
Göz önüne alınması gereken mevzuata veya talimatlara uyulmaması, ihmalkarlık, gerekli evrakın temin edilmemesi gibi nedenlerle ortaya çıkacak sorunların sonuçları ile ilgili sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Seyahat edilecek ülkelerdeki kurallar uyarınca gereken giriş-çıkış evrakını, sağlık belgelerini ve diğer belgeleri seyahatten önce bulundurmaya ve işbu belgelerin örneklerini tarafımıza ibraz etmeye yükümlüsünüz. Eğer ilgili kurallara uymazsanız veya evraklarınız tam değilse, kurallara uymamanız nedeniyle ortaya çıkan kayıp veya masraflarınızdan sorumlu olmadığımız gibi sizi uçuşa almama hakkımızı da saklı tutuyoruz.

Seyahat Sigortaları
Sigorta hizmetleri, özellikle seyahatten vazgeçilmesi durumunda masrafların ödenmesine ilişkin sigorta uçuş ücretine dahil değildir. Bu hususu kapsayan bir sigortanın rezervasyon esnasında yaptırılmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Web sitemiz üzerinden seyahat sigortası alan yolcularımız sigorta poliçe işlemlerinin tamamlanması için rezervasyon esnasında sundukları müşteri bilgileri, şahsi bilgileri ve kredi kartı bilgilerinin sigorta şirketi ile paylaşılmasına açıkça rıza gösterdiklerini ve bu hususta firmayı yetkilendirdiklerini kabul ve beyan eder.Sigorta kapsamında meydana gelen bir olayla ilgili olarak detaylarıyla yazılmış bir zarar bildiriminin sigortacıya yapılması gerekmektedir.

SunExpress bilet iptali ve yapılamayan uçuşlarla ilgili her türlü bilgiyi bize telefon ile sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın